POINT OF VIEW

Ova interaktivna svjetlosna instalacija sastavljena je od 33 osvijetljenih geometrijskih objekata pozicioniranih na način da tvore riječi Light – Dark koje posjetitelj uočava na bočnim stranama instalacije. U krugu instalacije smještene su dvije točke koje predstavljaju pozicije na kojima posjetitelj može jasno pročitati ispisane riječi unutar oslikanog okvira. Kombinacija svjetlosnih objekata omogućava da riječ Light u momentu svijetli u bijeloj boji dok s druge strane riječ Dark svijetli u crnoj boji, odnosno prepoznaje se kao crni oblik – silueta. Nakon toga, svjetlost prelazi u drugu riječ i to mijenja odraz svjetlosti i sjene u dvjema riječima. Riječ je o unutarnjoj instalaciji veličine 10×10 i visine od 3 metra, a sastavljena je od materijala stakloplastika.

Osim zanimljivog dizajna i razbacanih objekata, ova instalacija zamišljena je kao ogledalo kaosa koji se u određenoj točki stajališta pretvara u harmoniju. Instalacija izaziva i potiče na svijest o velikim pokretima izazvanih problemima izbjeglica i migranata te kako svjetski mediji utječu na stajalište pojedinaca koje je moguće promijeniti jednim potezom i vidjeti stvari iz „druge točke stajališta.“ Instalacija osvještava na činjenicu da svaka priča ima dvije strane, dobru i lošu.

Umjetnik: Marko Bolković

Produkcija: Visualia Group

FOTOGRAFIJE

VIDEO